Resultaten

Klik in de menubalk op ‘Formulieren’ om de formulierbeheeromgeving weer te geven. Hier kunt u formulieren aanmaken en beheren.

Geen ondersteuning

In uw beheeromgeving wordt de mogelijkheid geboden om uw eigen formulieren op te stellen en in uw beheeromgeving of website te implementeren. Add Noise biedt echter geen support voor zelfgebouwde formulieren.

Resultaten

Onder het tabblad ‘Resultaten’ treft u een overzicht van alle resultaten van het actieve formulier.

Overzicht
U kunt het actieve formulier kiezen in het dropdownmenu naast ‘Contactformulier:’.Resultaten beheren
U kunt de inhoud van elk resultaat afzonderlijk bekijken door op het icoon  achter een resultaat of door op het id van een resultaat te klikken. U kunt de inhoud van een resultaat wijzigen door op het icoon  te klikken.

Nadat u een wijziging in de inhoud van een resultaat heeft doorgevoerd, klikt u rechtsonder op de groene knop met opschrift ‘Bewaren’ om de wijzigingen op te slaan. U keert daarna weer terug naar het resultatenoverzicht. Wilt u na het opslaan in het resultaatbewerkingsscherm blijven, dan klikt u op de groene knop met opschrift ‘Bewaren en doorgaan’.U kunt een resultaat verwijderen door op het icoon  achter een resultaat te klikken. Er opent nu een scherm waarin gevraagd wordt om een bevestiging of u het resultaat definitief wilt verwijderen.

Verwijderen van een resultaat

Het verwijderen van een resultaat kan niet meer ongedaan worden gemaakt.

U kunt handmatig een resultaat toevoegen door op de groene knop met opschrift ‘+ Resultaat’ te klikken. U belandt vervolgens op het tabblad ‘Toevoegen’.Toevoegen
Onder het tabblad ‘Toevoegen’ treft u alle velden van het actieve formulier. Om een resultaat toe te voegen geeft u alle relevante informatie op.

Nadat u een wijziging in de inhoud van het formulier heeft doorgevoerd, klikt u rechtsonder op de groene knop met opschrift ‘Bewaren’ om de wijzigingen op te slaan. U keert daarna weer terug naar het resultatenoverzicht. Wilt u na het opslaan in het resultaatbewerkingsscherm blijven, dan klikt u op de groene knop met opschrift ‘Bewaren en doorgaan’.

U kunt een formulier toevoegen door op de groene knop met opschrift ‘+ Formulier’ te klikken. U belandt vervolgens op het tabblad ‘Toevoegen’.Resultaten exporteren
U heeft de mogelijkheid om de resultaten van een formulier te exporteren naar verschillende bestandsformaten. Klik op het icoon  om de resultaten te exporteren naar xls-formaat, onder andere geschikt voor gebruik in Microsoft Excel. Klik op het icoon  om de resultaten te exporteren naar XML-formaat. Klik op het icoon  om de resultaten te exporteren naar JSON-formaat.

Toevoegen
Onder het tabblad ‘Toevoegen’ geeft u de algemene gegevens en instellingen van het aan te maken formulier op.

Nadat u de algemene instellingen heeft doorgevoerd, klikt u rechtsonder op de groene knop met opschrift ‘Bewaren’ om de wijzigingen op te slaan. U keert daarna weer terug naar het formulierenoverzicht. Wilt u na het opslaan in het gebruikerbewerkingsscherm blijven, dan klikt u op de groene knop met opschrift ‘Bewaren en doorgaan’.Velden toevoegen aan een formulier
Klik in het formulierenoverzicht op de naam van een aangemaakt formulier om er velden aan toe te voegen. U belandt nu in het tabblad ‘Velden’. Klik op de groene knop met opschrift ‘+ Veld’ om een veld aan het formulier toe te voegen.U belandt nu in het veldbewerkingsscherm.
Allereerst geeft u een duidelijke naam en eventueel een omschrijving van het veld op. Zowel de naam als de omschrijving worden in het uiteindelijke formulier getoond.
Onder het kopje ‘Type’ geeft u op welk type veld het betreft en geeft u alle bijbehorende instellingen op.
Onder het kopje ‘Validatie’ geeft u op of het een verplicht veld betreft en zo ja, welke controle op het veld uitgevoerd dient te worden en tot slot welke melding weergegeven dient te worden wanneer niet wordt voldaan aan de eisen die voor dit veld gesteld zijn.

Nadat u de instellingen voor een veld heeft doorgevoerd, klikt u rechtsonder op de groene knop met opschrift ‘Bewaren’ om de wijzigingen op te slaan. U keert daarna weer terug naar het veldenoverzicht van het formulier. Wilt u na het opslaan in het veldbewerkingsscherm blijven, dan klikt u op de groene knop met opschrift ‘Bewaren en doorgaan’.Om een formulier aan te maken, klikt u in het veldenoverzicht op de groene knop met opschrift ‘+ Formulier aanmaken’.Om een aangemaakt formulier te testen, klik u in het veldenoverzicht van betreffend formulier op de groene knop met opschrift ‘+ Formulier bekijken’.