Gebruikers (optioneel)

Klik in de menubalk op ‘Gebruikers’ om de gebruikerbeheeromgeving weer te geven. Hier kunt u alle gebruikers aanmaken en beheren. Aan elke gebruiker wordt een rol en daarmee de bijbehorende bevoegdheden gekoppeld.

Geen ondersteuning

In uw beheeromgeving wordt de mogelijkheid geboden om gebruikers en rollen aan te maken. Op basis van de rol kan kan een gebruikers extra rechten op een website worden toegekend. Add Noise biedt echter geen support voor het inrichten en eventueel beveiligen van uw website op basis van gebruikers en rollen.

Een gebruiker toevoegen en een rol koppelen

Onder het tabblad ‘Gebruikers’ treft u een overzicht van alle aangemaakte gebruikers.

Wanneer een gebruiker (tijdelijk) uitgeschakeld of geblokkeerd dient te worden, dan kunt u deze inactief maken door op het icoon  voor de naam van de betreffende gebruiker te klikken. De gebruiker is nu inactief en zal niet meer kunnen inloggen. Wanneer een inactieve gebruiker opnieuw ingeschakeld dient te worden, klikt u opnieuw op het eerdergenoemde icoon.

Om een bestaande gebruiker te bewerken klikt u op het icoon  of op de naam van de betreffende gebruiker. U kunt een gebruiker verwijderen door op het icoon  te klikken. Er opent nu een scherm waarin gevraagd wordt om een bevestiging of u de gebruiker definitief wilt verwijderen.

Verwijderen van een gebruiker

Het verwijderen van een gebruiker kan niet meer ongedaan worden gemaakt.

U kunt een nieuwe gebruiker aanmaken door op de groene knop met opschrift ‘+ Gebruiker’ te klikken.In het scherm dat nu geopend wordt kunt u de gegevens invoeren voor de te creëren gebruiker.
Naast ‘Naam’ geeft u de naam van de persoon op. Wanneer van toepassing zal deze naam weergegeven worden op de website wanneer de gebruiker ingelogd is.
Naast ‘E-mail’ geeft u het e-mailadres van de betreffende gebruiker op.
Wanneer u meerdere websites in beheer heeft kiest u in het dropdownmenu naast ‘Site’ de website waarvoor u rechten aan de betreffende gebruiker wilt toewijzen.
In het dropdownmenu naast ‘Rol’ kiest u de rol die u wilt koppelen aan de betreffende gebruiker. Standaard zijn de rollen ‘SiteUser’, ‘SiteEditor’, ‘SiteAdmin’ en ‘SuperUser’ beschikbaar. Onder het tabblad ‘Rol’ kunt u echter zelf meerdere rollen aanmaken.
Naast ‘Inlognaam’ geeft u de naam op waarmee de gebruiker inlogt. Naast ‘Wachtwoord’ geeft u het bijbehorende wachtwoord op.
Wanneer een gebruiker geblokkeerd dient te worden, schakelt u het vinkje naast ‘Blokkeren’ in.

Wijzigingen opslaan
Nadat u een wijziging in de inhoud van een gebruiker heeft doorgevoerd, klikt u rechtsonder op de groene knop met opschrift ‘Bewaren’ om de wijzigingen op te slaan. U keert daarna weer terug naar het gebruikersoverzicht. Wilt u na het opslaan in het gebruikerbewerkingsscherm blijven, dan klikt u op de groene knop met opschrift ‘Bewaren en doorgaan’.