Optimaliseer uw website

Optimaliseer de ervaring voor uw bezoekers. Verdiep u in de wensen en beweegredenen van uw doelgroep. Creëer meer kansen om uw verhaal te vertellen of de bezoeker te overtuigen.

Teksten

Internet is een heel ander communicatiemedium dan papier. Mensen lezen websites anders dan bijvoorbeeld een brochure of een tijdschrift. Eigenlijk leest een websitebezoeker niet, hij scant de tekst. Dat wil zeggen dat hij de pagina vluchtig bekijkt en als hij iets ziet wat hem interesseert, zal hij een stukje lezen om daarna verder te scannen.

Als iemand een website bezoekt, wil hij hier actief mee bezig zijn, interactiviteit is online erg belangrijk. De meeste bezoekers van websites kunnen daarom het geduld niet opbrengen om on-line een stuk tekst te lezen. Bovendien leest een computerscherm veel minder prettig dan papier. Onderzoek toont aan dat mensen een computerscherm ongeveer 25% langzamer lezen dan papier.

Aandachtpunten:

 • Beeldscherm leest 25% langzamer dan papier
 • Websitebezoekers scannen tekst (en lezen dus niet)
 • Websitebezoekers hebben geen geduld
 • Internet is een actief medium

Schrijven van webteksten

Natuurlijk gelden er voor elke markt en doelgroep andere regels als het om schrijven van teksten gaat. Maar hieronder treft u een overzicht met algemene richtlijnen waaraan elke tekst minimaal hoort te voldoen.

Do's:

 • Zorg voor correcte informatie. Informatie die op een webpagina staat, moet correct en up-to-date zijn. Het is alleen zinvol om informatie van een datum te voorzien als de info regelmatig wordt ververst.
 • Minimaliseer en structureer webteksten. Mensen lezen liever van papier dan van een beeldscherm. Teksten die voor een website zijn bedoeld, zullen daarom extra aandacht moeten hebben. Ze moeten beknopt, duidelijk zijn en overbodige informatie moet worden verwijderd. Deel lange zinnen op in korte zinnen.
  Naast minimaliseren van teksten moet u webteksten goed structureren. Omdat een webbezoeker vooral pagina’s scant, wil hij blokken van tekst zien, niet één lange tekst. Een goede manier van structureren is het opdelen van blokken tekst in alinia’s en de belangrijkste alinia’s een duidelijke titel te geven.
 • Maak samenvattingen. Omdat webbezoekers teksten scannen, willen ze niet te veel informatie in één keer voorgeschoteld krijgen. Om aan de bezoeker tegemoet te komen kunt u samenvattingen maken van de tekst. Bij de samenvatting plaatst u een link naar de rest van de tekst.
 • Maak gebruik van lijsten. Informatie die in kleine stukje kan worden verdeeld, kan worden verwerkt in lijsten. Opsommingen zijn prettig om te lezen. Gebruik dit niet te vaak want bij teveel opsommingen veliest de bezoeker ook het overzicht.
 • Benadruk belangrijke woorden. Tot slot nog een manier om de scanbaarheid van een tekst te verhogen. Benadruk belangrijke woorden in een tekst door deze vetgedrukt te maken of door deze een andere kleur te geven (geen verschillende kleuren). Maak ze in ieder geval niet onderstreept als het woord geen hyperlink is! De bezoeker verwacht van onderstreepte tekst dat hij erop kan klikken.
 • Gebruik de juiste schrijfstijl. Het schrijven van de juiste webpagina vraagt om een bepaalde schrijfstijl. Dit is een andere stijl dan bijvoorbeeld de stijl bij het schrijven van een brochure. Als eerste moet u weten wie de doelgroep is waarvoor u schrijft. Verder moet het een heldere en beknopte stijl zijn, zonder poespas. We sommen een aantal belangrijke tips op:
   
  • Schrijf duidelijke teksten in een heldere taal.
  • Gebruik korte zinnen. Deel lange zinnen op in meerdere zinnen.
  • Gebruik geen reclametaal.
  • Gebruik alleen afkortingen als u zeker weet dat de doelgroep ze kent.
  • Gebruik geen vakjargon. Dit kan alleen als de doelgroep zo specifiek is dat dit geen probleem geeft. Zorg ervoor dat u teksten schrijft die iedereen begrijpt.
  • GEBRUIK NOOIT ALLEEN HOOFDLETTERS VOOR EEN TEKST. DIT KOMT ERG SCHREEUWERIG EN ONVRIENDELIJK OVER.

Don'ts:

 • Welkomsttekst. De bezoeker welkom heten op een site is niet nodig. Het is een aardig gebaar maar de bezoeker wordt er niet warm of koud van. Vaak ziet hij het niet eens. Ook een goed bedoeld voorwoord van b.v. de directeur van het bedrijf wordt niet gelezen. Het is verspilde moeite op de beste plaats van de site. Zoek geen vervanger van ‘welkom”. Laat het gewoon weg. Plaats op de homepage zinvolle informatie, zoals het actuele nieuws of de nieuwste producten.
 • Overbodige informatie. Teksten als “wij wensen u veel plezier op onze site” en “met vriendelijke groet” zijn voor een website overbodig. De bezoeker zit niet te wachten op dergelijke teksten (heeft geen toegevoegde waarde). Probeer uw teksten zo veel mogelijk te minimaliseren. Plaats alleen dat op internet wat echt belangrijk is voor de bezoeker.