Webshop

Klanten

Onder het tabblad ‘Klanten’ treft u een overzicht van alle in uw webshop aangemaakte gebruikersaccounts.

Klanten beheren

Onder het tabblad ‘Overzicht’ treft u een overzicht van reeds aangemaakte klanten.
Om een bestaande klant te bewerken klikt u op het icoon  of op de naam van de betreffende klant. U kunt een klant verwijderen door op het icoon  te klikken. Er opent nu een scherm waarin gevraagd wordt om een bevestiging of u de klant definitief wilt verwijderen. 

    Verwijderen van een klant

    Het verwijderen van een klant kan niet meer ongedaan worden gemaakt.

Klik op de groene knop met opschrift ‘+ Klant’ om een nieuwe klant aan te maken.In het scherm dat nu geopend wordt kunt u de gegevens invoeren voor de te creëren klant. Hier geeft u de gegevens, het factuuradres en het verzendadres van de klant op.

Nadat u een wijziging in de inhoud van een klant heeft doorgevoerd, klikt u rechtsonder op de groene knop met opschrift ‘Bewaren’ om de wijzigingen op te slaan. U belandt daarna in het klantdetailscherm.Klantgroepen beheren
Onder het tabblad ‘Groepen’ treft u een overzicht van reeds aangemaakte klantgroepen.
Om een bestaande klantgroep te bewerken klikt u op het icoon  of op de naam van de betreffende klantgroep. U kunt een klantgroep verwijderen door op het icoon  te klikken. Er opent nu een scherm waarin gevraagd wordt om een bevestiging of u de klantgroep definitief wilt verwijderen. 

    Verwijderen van een klantgroep

    Het verwijderen van een klantgroep kan niet meer ongedaan worden gemaakt.

Klik op de groene knop met opschrift ‘+ Klantgroep’ om een nieuwe klantgroep aan te maken.In het scherm dat nu geopend wordt kunt u de gegevens invoeren voor de te creëren klantgroep. Hier geeft u de naam, omschrijving en kleur van de groep op.

Nadat u een wijziging in de inhoud van een klantgroep heeft doorgevoerd, klikt u rechtsonder op de groene knop met opschrift ‘Bewaren’ om de wijzigingen op te slaan. U belandt daarna in het klantgroepoverzicht-scherm. Wilt u na het opslaan in het bewerkingsscherm blijven, dan klikt u op de groene knop met opschrift ‘Bewaren en doorgaan’.Na het toevoegen van een klantgroep heeft u de mogelijkheid om in het klantbewerkingsscherm de klant toe te voegen aan een klantgroep. Vervolgens kunt u in het klantoverzichtscherm eenvoudig filteren op klantgroepen door rechtsboven in het dropdownmenu naast ‘Klantgroep’ te kiezen voor de juiste klantgroep.In het klantoverzicht worden vervolgens alleen de klanten getoond die gekoppeld zijn aan betreffende klantgroep.