Een nieuw product toevoegen

In dit hoofdstuk gaan we stap-voor-stap alle mogelijkheden van de webshopmodule verkennnen. We zullen alle knoppen in de beheeromgeving uitlichten en bespreken.
Wanneer u de webshopmodule van AddSite afgenomen hebt, treft u in de menubalk aan de bovenkant van de beheeromgeving een extra knop met opschrift ‘Webshop’.Het webshopscherm biedt de mogelijkheid om producten aan uw shop toe te voegen en te beheren. Daarnaast kunt u alle transacties inzien en beheren. Verder gebruikt u het webshopscherm om alle gebruikers die een account in de webshop hebben aangemaakt te beheren. Tot slot geeft u hier alle overige instellingen op voor de webshop, zoals btw-tarieven en verzendkosten.

Onder het tabblad ‘Producten’ treft u een overzicht van alle aangemaakte producten.

Een nieuw product toevoegen

Om een nieuw product toe te voegen klikt op de groene knop met opschrift ‘+ Product’.Hierna opent in het actiescherm de pagina ‘Nieuw product’.


Afbeelding 1: een nieuw product toevoegen

Vul naast ‘Naam Product’ een duidelijke en herkenbare naam voor het product in. Deze naam zal in de webshop worden getoond als titel van het product.

Vaak komt het voor dat er op hetzelfde product variaties zijn. Deze verschillende variaties geeft u op middels het variatieformulier. Aangezien een webshop verschillende soorten producten kan bevatten, kan het voorkomen dat er meerdere variatieformulieren zijn aangemaakt. In het dropdownmenu naast ‘Variaties formulier’ kiest u het juiste formulier bij het aan te maken product.
Alle informatie over het aanmaken van een variatieformulier en de werking ervan treft u in de handleiding Formulieren.

Naast de eigenschap variatie heeft een product nog meer eigenschappen. Bijvoorbeeld afmeting, gewicht of levertijd. Deze eigenschappen verschillen per type product. Wanneer uw webshop verschillende typen producten bevat, zullen er meerdere eigenschapformulieren in de beheeromgeving zijn aangemaakt. In het dropdownmenu naast ‘Eigenschappen formulier’ kiest u het juiste formulier bij het aan te maken product. Na het aanmaken van het product kunt u de producteigenschappen invoeren.
Alle informatie over het aanmaken van een eigenschapformulier en de werking ervan treft u in de handleiding Formulieren.

Nadat u de benodigde informatie hebt opgegeven, klikt op de groene knop met opschrift ‘Aanmaken’.In het actiescherm aan de rechterkant kunt u nu het zojuist aangemaakte product gaan bewerken en van inhoud voorzien.


Afbeelding 2: eigenschappen van het product bewerken